UCITS-fonder

UCITS-fonder innebär att kapitalet i fonderna placeras enligt de begränsningar som följer av EU-direktiv och lagen om investeringsfonder.

Europafond
Europafond

Huvuddelen av fonderna ska dessutom vara likvida för att göra det möjligt för andelsägarna att snabbt lösa in sina fonder.