Tillväxtfonder och emergingmarkets

Tillväxtfond eller tillväxtmarknadsfond är specialiserad på tillväxtmarknaderna. Kapital koncentreras på att generera en långsiktig värdestegring och ger inte någon regelbunden inkomst. Investeringsstrategin är inriktad på aktier som har hög risk och hög tillväxtpotential.

tillväxtmarknad

Vad är en tillväxtmarknad?

Nya marknader är ett annat begrepp  för ”tillväxtmarknader”. Denna typ av marknad (land eller region) kännetecknas av att deras ekonomiska nivå ligger i ett relativt tidigt utvecklingsskede. Tillväxtländerna börjar utvecklas till industriländerna och har en stark förväntad tillväxt. Tillväxten bedöms öka under kommande år liksom vinsterna men osäkerheten kring den negativa trenden med tilltagande protektionistiska inslag håller tillbaka optimismenRisken är högre i dessa länder än i mer etablerade länder.

Tilväxttakten under 2019 enligt IMF är högst asien i länder som Indien, Kina men även i Yemen, Libien, Dominikanska republiken, Etiopien, Rwanda, Ghana och Bangladesh.
Läs mer på IMF.

Tillväxtprognos 2019 enligt IMF

Emerging markets är inte bara BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika) utan står för ett bredare spektrum av länder.

Dr Doom Nouriel Roubini prognosticerade redan i början av januari 2014 på project-syndicate att tillväxtländerna växer snabbare under kommande år med nära 5% – mycket beroende på återupphämtningen i västvärlden vilket kommer innebära exportmöjligheter.

Globaliseringen är inte längre lika beroende av väst även om vi lever i ett G3 samhälle där USA, Europa och Kina dominerar den ekonomiska dagordningen. Asien är den snabbast ekonomsikt växande världsdelen, Afrikas tillväxt skjuter i höjden och Latinamerikas 800 miljoner motsvarar ungefär 2/3 av kinas befolkning. Läs mer i den här atikeln: ”Why Globalization doesn’t need the west” av Parag Khanna.

Risker med tillväxtmarknadsfonder

Det finns  risker med tillväxtmarknader som Brasilien, Turkiet, Ryssland, Indien, Argentina, Hong Kong (Golden Dragon Index) och Kina. Investeringar i nya länder innebär större prisvolatilitet, mindre likviditet, en högre grad av politisk och ekonomisk instabilitet, mindre effektiva regelverk, mindre reglerad finansiella rapportering, redovisningsstandarder och kontroller mot korruption.

Tillväxtländer kan också sakna rättslig, affärs- och social ram för att stödja finansiella marknaderna, och besitter mindre utvecklade handel mot andra marknader. Ekonomierna i utvecklingsländerna kan vara mer beroende av råvarupriser och  mycket sårbara för lokala och globala förändringar.

Vad är BRIC?

BRIC=Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. BASIC inkluderar sydafrika – den afrikanska ekonomin har blivit alltmer intressant. Kina ekonomi räknas växa mellan 7.5 till 11%. Brasilien och Ryssland har fortfarande problem men kommer att återupphämta sig och Brasilen beräknas ha ha mellan 1-1.5% tillväxt under året enligt finansminister Mantega. BRIV gruppen hade ett möte i Fortaleza där man beslutade att skapa en egen bank (Bank of Brics) som ett alternativ till IMF.

Brasilien fonder

Det stora indexet heter indice Ibovespa och där hittar du stora företag som Petrobas (PN), Vale Rio Doce (PNA), Bradesco (PN), Usiminas (PNA) och Bco Itau Hold Finan (PN). Den stora finanstidningen i Brasilien är Valoronline.com.br.

Indien fonder

BSE Sensex (Bombay Stock Exchange Sensitive Index), som också kallas för BSE 30 är ett aktieindex med de 30 mest handlade aktierna vid Bombay Stock Exchange. Du hittar indexet bl på den här sidan där du kan få se glödhete aktier med deras heatmaps!

Räntefonder

Afrikanska fonder och aktiemarknader

Högre råvarupriser påverkar Afrikafonderna positivt. Flera afrikanska företag har låg och intressanta värderingar. Bland de intressanta aktiemarknader finns tex Nigerian Stock Exchange.

Läs mer om afrikafonder hos Morningstar

Afrikafonder Morningstar

Ukraina krisen och riskerna med Rysslandsfonder

Många sparare har flytt Rysslandsfonder under 2014. När man funderar på tillväxtmarknaderna är det viktigt att se på den politiska risken och hur olika valresultat går det finns också stora risker med kapitalutflöden. Exempelvis det som händer i Ryssland och Krim kommer få vittgående konsekvenser för den ryska aktiemarknaden. Den ryska rubeln har sjunkit kraftigt mot dollarn under 2014.

Kina – satsa på angränsande marknader

Kina har utvecklats till en utvecklad nation och får nya utmaningar kring att reformera statsägda företag på en fri och öppen marknadsekonomi. Även i Kina finns det stora risker där det finns de som säger att BNP-siffrorna är uppblåsta och aktiemarknaden gått dåligt. Den kinesiska regeringen håller fast vid företagslån och man har länge varnat om riskerna för en kreditbubbla enligt en artikel i Dagens Industri från Mars 2014.

Angränsande asiatiska marknaderna Hongkong, Sydkorea och Taiwan kan vara säkrare.

Kontrollera vem som är förvaltare

Vid tillväxtfonder är det mycket viktigt att se vem som är förvaltare och vilka finansiella analytiker som är kopplade till fonden.

Aggresiva tillväxtfonder

Internationellt har man börjat lansera aggresiva tillväxtfonder som är fokuserade på kapitalvinster. Dessa är lättflyktiga och placerar i värdepapper som är mycket spekulativa.

Risker med valutaras på tillväxtmarknaderna

Det finns olika risker i olika länder och en tumregel är att risken ökar ifall landet har bytesbalansunderskott. Capital Economics har gjort en analys av olika risker vilket Dagens Industri hade en artikel den 21:a november 2013. De länder som har störst rasriks för valutan när USA minskar sina penningpolitiska stimulanser är Indonesien, Sydafrika och Turkiet.

Tips på sajter som bevakar tillväxtmarknader

ETF-er som som investerar i tillväxt marknader (emerging Markets)

US News har gjort en sammanställning och ranking med konstnader och utveckling över flera ETF-fonder som har specialiserat sig på tillväxtmarknader där följande fonder fick bäst betyg. En fördel med ETF-fonder är att deras avgifter är lägre än aktivt förvaltade fonder. Tillväxtmarknader ETFs investera i ofta snabbväxande tillväxtekonomier i Asien, Östeuropa, Sydamerika och Afrika. Fonder i denna kategori kan investera i ett enda land eller en bred korg av länder, eller fokusera på specifika typer av aktier, industrier eller investeringsinriktningar.

#1 BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund (ADRE)
Utveckling (1-år): 7.46% Avgifter: 0.30%

#2 Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
Utveckling (1-år): 6.09% Avgifter: 0.15%

#3 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
Utveckling (1-år): 2.71% Avgifter: 0.18%