Råvarufonder

Metal Lathe Operator

Råvarufonder är fonder som satsar i råvara som skog, olja, gruvindustri och metaller. Råvaror används i infrastruktursatsningar och ifall du tror på framtida tillväxt är de ett bra alternativ eftersom de ligger tidigt i konjunkturcykeln.

Det finns i princip två olika typer av råvarufonder dels aktierelaterade fonder och det innebär att fonden köper aktier i företag som sysslar med råvarufonder. Det finns också fonder som investerar direkt i själva råvaran tex olja eller guld. Se till att välja en råvarufond som går bättre än index eftersom förvaltarnas resultat varierar kraftigt.

ETF:er som investerar i råvaror (Commodities)

US News har gjort en sammanställning och ranking med kostnader och utveckling över flera ETF-fonder som har specialiserat sig på råvarumarknader och metaller där följande fonder fick bäst betyg.
En fördel med ETF-fonder är att deras avgifter är lägre än aktivt förvaltade fonder. Råvaru ETFs kan investera i terminskontrakt som följer priset på en råvara eller direkt i fysiska metaller som guld. Man investerar i en rad varor, inklusive jordbruksprodukter, olja och metaller. Råvaror används ibland som en hedge mot inflation.

PowerShares DB Base Metals Fund (DBB)
Utveckling (1 år): 5.85% Avgifter: 0.75%

#2 iShares GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)
Utveckling (1 år): 16.68% Avgifter: 0.75%

#3 PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Utveckling (1 år): 15.95% Avgifter: 0.75%

Topfonder inom ädelmetaller enligt Fidelity

Fidelity har listat sina 50 bästa fonder i mars 2017 och inom ädelmetaller finns:

Investec Global Gold I Acc Net GBP