Räntefonder – se upp med minusräntan!

Räntefonder placerar endast i räntebärande värdepapper som obligationer och statsskuldväxlar som ges ut av stater, företag eller bostadsinstitut. Räntefonder marknadsförs ofta som säkra investeringar vilket är felaktigt eftersom det kan finnas olika typer av risknivåer.

Räntefonder

Minusräntan
När det är minusränta så förlorar man pengar på att korträntefonderna eftersom många av fondbolagen har fräckheten att ta ut höga avgifter. Det går inte att poängtera tillräckligt ofta men se upp med avgifter för alla dina fonder.

Olika typer av räntefonder

Det finns olika typer av lågriskfonder som placerar i räntepapper och dessa kan ha olika investeringsinriktningar. Tidsaspekten skiljer sig mellan de olika typerna av fonder från korta, medelfristiga till långa.

 • Korta räntefonder (penningmarknadsfonder, korträntefond eller likviditetsfonder) som löper på max 1 års tid ses ofta som ett alternativ till bankkonto. När det är negativ ränta så är korta räntefonder ingen bra investering. De ger minusresultat och då finns det bättre placeringsalternativ. Denna typ av räntefond har historiskt sett räknats som den säkraste och det är inte ovanligt att de investerar i obligationer från svenska staten, bostadsinstitut och företagscertifikat med hög kreditvärdering (lägst K1-rating). Tänk på att inte betala höga förvaltningsavgifter hos banken för korta räntefonder som tumregel se till att betala mindre än 0.3% i förvaltningsavgift.
 • Långa räntefonder (obligationsfonder) som löper på längre tid än ett år ofta bra när räntorna är stilla eller faller.
 • Företagsobligationsfonder som under det senaste året gått bra innebär lägre risk än aktiefonder och de har gått bra senaste tiden. Man skiljer mellan fonder som investerar i företag som har hög kreditvärdighet och de som har låg kreditvärdighet (high-yield fonder eller junk bonds). Du har fonder som är specialiserade på nordiska emittenter eller utländska. Som tumregel kan du räkna med den bästa bankräntan plus en procent. Exempel på fonder:  IKC Avkastningsfond och Spiltan Högräntefond.
 • Realräntefond är en typ av fond för att få skydd mot inflation och de investerar vanligtvis i statsobligationer för att värdesäkra avkastningen mot inflationen.

Räntefonder har varit en mycket populärt fondsparande och under 2011 uppgick inflödet till den här typen av fonder i Sverige till 45 miljarder kronor.

Tips på räntefonder:

Risker med räntefonder

När det är oroligt på börsen rekommenderas ofta denna typen av fond eftersom det är en av de fondtyper som har en lägre risk. Räntefonder marknadsförs ofta som lågriskfonder men det betyder inte att risken är obefintlig även om den är låg eftersom det finns en ränterisk, valutarisk, kreditrisk och inflationsrisk.  En kort räntefond innebär alltid en lägre risk än en lång räntefond.

Fondbolag med räntefonder

De flesta fondbolag har räntefonder i sin portfölj bland företag som har aktiefonder finns de stora fondbolagen som:

 • AMF
 • Catella Fonder
 • Danske Invest
 • DNB
 • Fidelity
 • Franklin Templeton Investment
 • HSBC
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • Skagen
 • Sparinvest
 • Skagen
 • Spiltan räntefond – har en av de lägsta förvaltningsavgifterna
 • Handelsbanken
 • Nordea – Bostdsobligation – tar ut höga avgifter – se upp och byt!
 • SEB
 • Swedbank – Robur Räntefond Flexibel  – tar ut höga avgifter – se upp och byt!