Om oss

Den här webbplatsen fördjupar sig i investeringar och fondmarknaden. Bästafond.se uppdateras kontinuerligt med de senaste analyserna om fondmarknaden. Vi skriver om olika fondtyper med tips hur du som privatperson kan investera i fonder för att förbättra din ekonomi.

Spara pengar

Unika insikter
Bästafond.se drivs av företaget Expantalk AB och vår ambition är att försöka förstå hur världen fungerar. Expandtalk är ett företag som är specialiserat på content marketing inom olika nischer såsom finansmarknaden och vi vill skapa de bästa webbplatserna med relevant innehåll för våra besökare.

Ansvar för innehållet
Bästafond.se i sin helhet samt analyser på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, vare sig att köpa eller sälja finansiella instrument. Uppgifterna på webbplatsen har inhämtats från olika källor och trots att vi lagt omsorg för att uppgifterna skall vara sanna och inte i någon mening missvisande, kan vi inte garantera att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga.

Vi som jobbar med den här webbplatsen eller närstående juridiska eller fysiska personer, eller anställda hos någon av dem, kan vara delaktiga i eller på annat sätt ha intresse i handel med finansiella instrument som direkt eller indirekt omtalas eller annars åsyftas i denna publikation.

Expandtalk AB friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot mottagaren av denna publikation eller tredje man, för förlust, av vad slag det vara må, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av eller kan anses härröra från innehållet på bästafond.se