Obligationsfonder

Många väljer att investera i obligationsfonder under finansiell osäkerhet mycket beroende på att räntorna fortfarande förväntades sjunka.

Under 2015 låg räntorna på historiskt sett extremt låga nivåer och den här typen av fond minskade i intresse hos investerare.

Den ursprungliga tanken med en obligationsfond var att det ska vara långa placeringar som ökar i värde när marknadsräntorna faller. När räntorna stiger är obligationsfonder inte speciellt bra eftersom de förväntas falla i värde.

Global strategi

En stor del av de nyare obligationsfonderna består av företagsobligationer som innebär högre risk – men även avkastningen kan ligga på en högre nivå. Det finns även fonder som satsar på företagsobligationer och flexibla räntefonder som kan vara en intressant investering. En del  fonder placerar i bolåneinstitut och du hittar även globala obligationsfonder som Skagen Tellus.

Tidigare har flera privatekonomer varnar för obligationsfonder (långa räntefonder) och säger att tar man hänsyn till avgift, skatt och inflation blir det inte mycket kvar och de ger lite i avkastning i relation till traditionella sparkonton.

Räntorna påverkar obligationerna och obligationerna sjunker i pris när det är stigande räntor. Världen har under 2012 haft rekordlåga räntor samtidigt som det finns inflation vilket innebär att obligationer blir ett farligt tillgångsslag. Från nuvarande nivåer kan knappast räntorna sjunka lägre och det finns en risk att obligationerna sjunker i värde.

Läs artikel i Svd 9:e augusti 2012 – luften ut ur obligationsobligationsfonderna.

För den riskvillige

Det finns obligationer på tillväxtmarknader och high-yield fonder ifall man är beredd att ta en risk i sitt sparande. Den försiktiga bör däremot vara försiktig att köpa företagsfonder i företag som har relativt låg kreditvärdighet sk high-yield fonder eftersom man kan förlora mycket pengar på det.