Miljöetiska fonder och hållbara ekologiska investeringar

Technology
Miljöetiska fonder

Vem vill inte investera i miljö etiska fonder och bolag som satsar på miljöfrågor och nyteknik. Det finns SRI fonder, miljöfonder som också kallas för hållbarhetsfonder samt etiska fonder. Etiska fonder kallas ofta för SRI-fonder (Social Responsible Investments) eller fonder med ansvarsfulla placeringar. Kärt barn har många namn.

Bland fondförvaltare som är specialiserade kring hållbarhet och miljöfrågor märks bland annat AMF, SPP och Länsförsäkringar Nya.

Vilka riktlinjer ska portföljbolagen följa?

Miljöetiska fonder försöker investera i etiska företag som följer de riktlinjer som har satts upp. Det kan tex handla om företag som har CSR-strategier eller kan det helt enkelt handla om att fondbolagen avstår från att investera i vissa branscher som alkohol, tobak, försvar, spel eller distribution av pornografi. Inriktningen i de mijöetiska fonderna kan vara aktie-, bland- eller räntefonder.

Vilka standarder följs kring miljöuttalanden i marknadsföringen?

Det finns en egen internationell ISO standard ISO 14021 som handlar om användningen av företagens miljöuttalanden i marknadsföringen. Tyvärr finns det mycket marknadsföring som är vagt  och ospecifikt som ”miljösäker”, ”grön”, ”ozonvänligt” vilket bryter mot just den här ISO standarden. För den som vill satsa på clean tech bolag kan man också investera i flera internationella bolag som First Solar, Solar City och Trimble Navigation. Läs mer i den här artikeln ”The Pros Pick 14 Cleantech Stocks for 2014.

Enligt en artikel i Morningsstar så har Europa mer än dubbelt så många investeringar än USA i hållbara investeringar.

Risker med miljöetiska fonder

Riskerna beror på vilken fond du väljer och vilka företag som finns med i de företag som fondförvaltaren valt ut. En fördel är att företag som har ett miljömässigt tänkt ofta innebär en lägre risk för investerare. Samtidigt bör man veta att konsumentverket har kritiserat urvalskriterierna eftersom det är svårt för kunderna att välja företag som stämmer med sina egna värderingar.