Läkemedelsfonder

88

Vad är en läkemedelsfond?
Läkemedelsfonder är specialiserade på läkemedel och hälsosektorn.
Många ser sektorn som en defensiv placering vilket ger skydd i lågkonjunktur och ger ett skydd vid nedgångar på marknaden.

BigPharma och de stora läkemedelsbolagen som ofta ingår i en traditionell läkemedelsfond
Potentialen i läkemedelssektorn är egentligen enorm och man brukar säga att de stora klassiska läkemedelsbolagen består av 10 tal stora multinationella jättar som Novartis, Pfizer, Bayer, Roche, Merck&Co, AbbVie, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, och AstraZeneca.

En anledning att det är ett fåtal större bolag beror att de olika läkemedelsverken vill inte ha alltför många konkurrerande produkter inom varje sjukdomssegment eftersom det innebär mycket stor administration för dem.

Små läkemedelsbolag och uppköp och sammanslagningar med läkemedelsjättarna

Läkemedelssektorn omfattar både klassiska läkemedelsföretag, serviceföretag, teknikföretag som bioteknik. Även om forskningen på Astra Zenecka för några år sedan flyttades från Sverige finns det gott om pigga småföretag i Sverige och tillväxtpotentialen finns ofta i de mindre företagen eftersom de kan växa och bli stora. De små och forskningsintensiva läkemedelsbolagen har också fördelen att de kan köpas upp av någon av de stora drakarna som AstraZeneca, Pfizer, Lonza, Mylan, AbbVie, Quintiles, Shire, Teva Pharmaceutical Industries och Bayer.

Sammanslagningar och uppköp kallas för M&A (mergers and aquisitions) och under både 2015 och 2016 steg det övergripande värdet på Biopharma M&A betydligt. Läs mer om Top M&A Deals of 2016.

Små läkemedelsbolag

Ett exempel på 2016 års bästa aktie var Hansa Medical som på 3 år ökat i värde med 1145%. Under 2016 ökade aktien med 360%.

Sätt ihop din egna läkemedelsfond genom att köpa aktier

Om du istället för att placera i en läkemedelsfond så kan du köpa in dig på de stora multinationella företagen och sedan krydda din portfölj med några småbolag. Fördelen med att köpa dina egna aktier är att du slipper fondavgifter som äter upp din vinst.

Starkaste läkemedelsbolagen

Ranking läkemedelsbolagens varumärken – källa Interbrandhealth

De läkemedelsbolag som gick bäst på Wallstreet under 2016 var:

  • Argos Therapeutics
  • Merus
  • Array Biopharma
  • Achaogen
  • AveXis
  • Novan
  • Tesaro
  • Exelixis
  • Corbus Pharmaceutical Holdings
  • Axim TechnologiesKälla

Framtiden inom läkemedelssektorn

I många regioner i västvärlden och i tillväxtregionerna har medellivslängden stigit kraftigt. Med en åldrande befolkning i Europa och västvärlden kommer man investera mycket i nya mediciner och välståndsrelaterade sjukdomar som hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes. Samtidigt har man speciellt i USA haft mycket kritik mot de höga läkemedelspriserna och kostnaderna för sjukvården vilket är en känslig politisk fråga. I tillväxtländerna ser vi också att läkemedelsbolagen får konkurrens med billigare kopior av original läkemedel vilket gör att det blir en högre risk för att spendera pengar på forskning.i

Under det senaste åren har vi sett nya begrepp som wellness, modern kirurgi som nano-kirurgi och inte minst nya läkemedel inom bioteknik och stamcellsforskning borde innebära att sektorn borde öka och har en ljus framtid trots lågkonjunkturen. Med Bioteknik och stamcellsforskning kommer mänskligheten få helt nya redskap för att bota livshotande sjukdomar.

Utvecklingen och läkemedelsbubblan i Amerika

En risk med läkemedel är den amerikanska betydelsen där vårdkostnader är omkring 17% av BNP jämfört med världsgenomsnittet på 10% och en ökande andel av den amerikanska befolkningen inte längre kan betala för sina sjukvårdsräkningar. Insulin läkemedelspriser i USA har stigit 700% efter inflationen sedan 1996 och priserna fortsätter att stiga. Samma insulinmedicin är ungefär sju gånger dyrare i USA jämfört med Frankrike.

Alltmer röster pekar på de dyra sjukvårdssatsningarna och Obamacare vilket Donald Trump initialt vill ta bort och ”reformera”.  Även valutakurser och hur dollarn rör sig påverkar många av läkemedelsbolagen. En studie Outrageous Predictions for 2017 av danska Saxo bank tror att The Health Care Select Sector SPDR Fund ETF kommer sjunka med 50% till $35.

Bland intressanta läkemedelsfonder finns