Kinafonder – att investera i Kina

ETF:er som investerar Kina

Kina fortsätter att representera en större del av den globala ekonomin. Landet har flest storbolag i världen och 2018 är mer än 20 procent av Fortune Global 500-företagen kinesiska. Kina satsar på innovation och kommer även starkt inom ny teknik. De har världens största superdator och dominerar listan med de 500 snabbaste superdatorerna och placerar USA på andra plats enligt CNet.

Vi är vana att tänka på Kina som ”fabriken i världen” men landet går mot mer avancerade tjänster och produkter. Det är dock troligt att stora förändringar i landets ekonomiska system under de kommande fem till tio åren kommer att översvämma världen med billigt kapital. Kinas egna inhemska investeringar stod 2015 för en oproportionerligt stor andel av världens investeringar 26 procent från bara 4 procent 1995. (källa Deutsche Bank).

I videon pratar Ray Dalio som är en av världens största hedgefond förvaltare om Kina marknaden. Det är världens näst största marknad och de har mycket likviditet. Det sker en modernisering av samhället med finansiella reformer med flera banker vilket leder till mer resurser från kapitalmarkanden till mindre företag s.k. SME företag. Skuld nivåerna i Kina är inte lika dåliga som i USA. Entreprenörskap skapar nya möjligheter och öppnas upp på ett sätt som inte skett tidigare.

Den inhemska kinesiska marknaden är enorm med dess ekonomiska tillväxt där medelklassen kommer att öka från cirka 150 miljoner till en miljard — eller 70% av Kinas befolkningen år 2030. Under 2015 var den officiella tillväxten i Kina 6,9 och 2016 var tillväxten 6,7%. Men det finns kritik mot den officiella tillväxtstatistiken och flera tror att tillväxtsiffrorna är uppblåsta.

Vinsterna har ökat och fortsätter att klättra uppåt 2017. Shanghai och Hong Kong börserna värderas till mellan 11-13x förväntade vinster vilket är relativt lågt jämfört mot övriga globala börsvärderingar.

Kina är intressant land inte bara pga sin egna inhemska marknad utan landet har dessutom enorma handelsöverskott i sin ekonomi vilket innebär att deras ekonomi stärks relativt gentemot andra länder. Även BNP utvecklingen har varit fantastisk under de senaste 20 åren och kurvan har nästan varit progressiv. En sak som sällan nämns är den organisationsform som fungerat väldigt bra som kallas för TVE – ”Township and Village Enterprise” och som på senaste åren sägs ha privatiserats. Sedan mitten av 2000-talet publicerar den kinesiska regeringen inte längre statistiska uppgifter TVE.

revisions-to-china-s-gdp-after-the-last-two-economic-censuses-chinese-gdp-pre-census-chinese-gdp-post-census-revision-to-nominal-gdp_chartbuilder

Tabell: BNP utvecklingen i Kina under de 2 senaste decennierna. Källa

Risker för amerikanska handelshinder i Kina

Kina befolkning åldras mycket snabbt och dess befolkning i arbetsför ålder är minskande. Därför bör man förvänta sig en lägre inhemsk investeringstakt under det kommande decenniet. En annan risk är amerikanska handelshinder och att Amerika och Donald Trumps höga tonläge gentemot kineserna vilket kan leda till både handelskrig men även valutakrig.

Fördelar att investera i ETF-fonder

En fördel med ETF-fonder är att deras avgifter är lägre än aktivt förvaltade fonder. En huvuddelen av tillgångarna i dessa ETF: er är placerade i kinesiska aktier. Fonder kan investera i ett visst index, sektor, såsom infrastruktur, eller börsvärde (små, medelstora eller stora). Landsspecifika fonder anses satellit innehav eftersom de är specialiserade på endast ett land.

US News har gjort en sammanställning och ranking med kostnader och utveckling över flera ETF-fonder som har specialiserat sig på kinesiska marknader där följande fonder fick bäst betyg.

#1 PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio (DSUM)

Utveckling (1 år): 0.89% Avgifter: 0.45%

#2 iShares MSCI China ETF (MCHI)

Utveckling (1 år): 2.04% Avgifter: 0.61%

En intressant fond tycker jag verkar vara Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF som har stigit kraftigt under 2014. Fonden investerar i CSI 300 Index (”underliggande index”). Den underliggande index är utformad för att återspegla prisfluktuationer och prestanda Kina A-aktie marknaden och består av de 300 största och mest likvida aktier i Kina. I det underliggande indexet ingår smallcapbolag, mid-cap, och Large Cap-aktier. Fonden kommer normalt att investera minst 80% av de totala tillgångarna i värdepapper från emittenter som utgör den underliggande indexet. Den är icke-diversifierad.