Japanfonder

Enligt fondbolagens förening har svenskarna börjat hitta tillbaka till Japanfonderna och det är världens näst största börs så det är en marknad som rör på sig.

Japansk BNP


source: tradingeconomics.com

Den Japanska BNP har mattats av och trenden beräknas bli negativ under 2019. Bank of Japan lämnade sin viktigaste korta räntan oförändrad på-0,1 procent vid sitt möte i januari 2019 och höll målet för den 10-åriga statsobligationsräntan på cirka noll procent.

Risker med Japanska investeringar
Det finns en oro över de globala ekonomiska utsikterna. Det finns  en valutarisk med japanfonder eftersom de handlas i Yen alternativt dolllar.

Japan har demografiska utmaningar med en åldersstruktur där andelen äldre har ökat samtidigt som fertiliteten minskat till 1.4 personer per kvinna. Befolkningen minskar med 400 000 personer per år.

Under 2018 har den geopolitiska risken med Japan ökat med Nordkorea. Det finns även en konflikt med ryssarna kring några öar norr om Hokkaido som Ryssland annekterade efter 2:a världskriget där Japan inte längre kan lita på amerikanskt stöd.

Exempel på intressanta japanfonder

Ofta är det de stora kapitalförvaltarna som är stakra på Japanfonder som JP Morgan, GAM och Fidelity. Några av de japanska fonderna som gick bra under 2018 var.

  • T. Rowe Price Japan Fund : Fonden söker långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i företag som är belägna (eller med primär verksamhet) i Japan. 
  • Fidelity Japan Fund
  • Hennesy Japan Fund Small Cap Fund

Fidelity listar flera favoritfonder med japansk inrikting

Fidelity har med flera japanfonder bland sina 50 favoritfonder redan i mars 2017

Aberdeen Japan Equity Fund I AccGB0004521737ABJGAJapan5Japan Large-Cap Equity
Baillie Gifford Japanese Fund B IncGB0006010945BFJBIJapan5Japan Large-Cap Equity
Baillie Gifford Japanese Fund B AccGB0006011133BFJBAJapan5Japan Large-Cap Equity
Schroder Tokyo Fund Z GBP Hedged IncomeGB00B8V8R746SCTOIJapan Japan Equity – Currency Hedged
Schroder Tokyo Fund Z GBP Hedged AccumulationGB00B8BJDX53SCTOAJapan Japan Equity – Currency Hedged
Schroder Tokyo Fund L GBP Hedged AccGB00BLBP8M89SCTHAJapan Japan Equity – Currency Hedged
Schroder Tokyo Fund L IncomeGB00BDD2J846SCTLIJapan4Japan Large-Cap Equity
Schroder Tokyo Fund L AccGB00BDD2J739SCTLAJapan4Japan Large-Cap Equity