Indexfonder – Warren Buffet rekommenderar indexfonder

Indexfonder har ökat i popularitet de senaste åren. Målsättningen med en indexfond är att följa den genomsnittliga utvecklingen av de bolagen som ingår i ett visst index. 

Urvalet sker inte aktivt utan passivt där urvalet görs baserat på statistiska modeller så att man följer det indexet som man ska följa. Index gör det möjligt för investerare att följa den övergripande utvecklingen på aktiemarknaden som helhet eller olika delar av någon finansiell marknad.

Hur du hittar de bästa indexfonderna?

Europeiska och amerikanska indexfonder

Det är framförallt Europeiska och Amerikanska marknaderna där indexfonder är nyttiga. Det finns olika typer av index exempelvis Stockholmsbörsens generalindex men det finns också indexfonder som verkar globalt och i USA har de tex FTSE-100 och S&P500.

Put your money into an index fund of U.S. stocks, and let American business do the rest.

Warren Buffett’s hot investment tip for you
Washington Post – läs artikel


Indexfonder i Sverige

I Sverige finns det mer än 20 indexfonder med en genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,44%. En av de mest kända index fonder i Sverige är Avanzas index fond som inte har någon förvaltningsavgift.

Risker med indexfonder

Eftersom en index fond är ett färdigt index med alla bolag så tenderar stora bolag att bli överrepresenterade och dominera lite mer än ifall man har en aktivt investerande fond men det ironiska är att indexfonderna ofta slår index fonderna de aktiva fonderna.

Ett annat problem är att räntehöjningar eller skillnader i växlingskurser kan slå mot ett visst land. En nackdel med indexfonder kan vara att det verkar finnas branscher som är bra att vara i under 2-6 månader och som följer säsongsmönster.

Tracking error

Ingen indexfond matchar exakt det indexet som man följer. Skillnaden mellan de två – dvs fondens utveckling och utvecklingen av indexet – kallas ”tracking error ”. Det finns framförallt två orsaker som förklarar tracking errors och det är frekvenshandeln och fondens förvaltningsavgifter .

Att satsa på indexfonder och undvika aktiv fondförvaltning

En expert på portföljteori som forskat på indexförvaltning i jämförelse med aktiv fondförvaltning är nobelpristagaren i ekonomi William F. Sharpe och hans råd är att majoriteten av fondspararna bör välja indexförvaltning och välja bort aktiv förvaltning.

Alpha och beta investeringar

En trend bland investerarna på Wallstreet är att ha indexfonder med kärninnehav och att fokusera resten av sina tillgångar i alfainvesteringar som har högre risk. Den avkastning som är korrelerad till marknaden kallas beta . En indexfond bör ha samma avkastning ( positiv eller negativ ) som det index den följer.

Teorin bakom alpha och indexfonder är:
1 . De stora indexen är ett bra ställe för en investerare att investera , både ur ett risk -och avkastning perspektiv ,
2 . Du kan inte överträffa de stora indexen
3 . Försäk hitta nischer med hög alphas för att därmed öka din avkastning och minska den totala risken i din portfölj.

Genom att dela in marknaden i alpha och beta kan du investera klokare och lägga tid på att investera i nischer och marknader där det finns en stor uppsida.

De första indexet
Den första och mest kända indexet med aktier skapades i USA av Charles Dow 1896 och då ingick tolv av USA: s största publika bolag . Idag omfattar, Dow Jones Industrial Average ( ’ The Dow ” ) 30 av bolag.