Hur går det för hedgefonderna under 2019

Av | juni 3, 2019

Hedgefonder hade sina sämsta resultat sedan 2011 under 2018. Under 2019 är tillväxten svagare och det har varit nära låkonjunktur tillväxt trots det började året bra för de nordiska hedgefonderna under januari till april och men i maj var det viss avmattning vilket följer hur börsen gick.

Hedgefond
Hedgefond

Vad är en hedgefond? Definitionen av en hedgefond

Den ursprungliga betydelsen av ”hedging” (eng: säkring) var att fondförvaltaren försökte minska investeringsrisken och att skydda sina investeringar. 

I allmänhet är det ett investeringsinstrument som är privatorganiserat och förvaltas av en investeringsledning och inte allmänt tillgänglig för allmänheten. En hedgefond kan investerar i aktier, blankar aktier och satsa även på nedgångar, terminer och råvaror.

Många hedgefonder delar liknande egenskaper:

 • De har långa och korta positioner
 • De använder hävstångseffekter för att öka avkastningen
 • De betalar en prestations-eller stimulans avgift till de som leder fonden ledning, har höga minimiinvesteringskrav, mål absoluta (snarare än avkastning och/eller kan vara organiserad offshore.
 • De har inte så många restriktioner och lagliga begränsningar utan man kan investera där man räknar med att pengarna kommer öka i avkastning mest.

I början av 1990-talet var ett uppsving och de aggressiva hedgefonderna började att agera storskaligt. Länge marknadsfördes hedgefonder som en fond som skulle ge andelsägaren en positiv och stabil avkastning på investerat kapital oavsett börsutvecklingen. En transaktion för att skydda en befintlig eller den förväntade exponeringen från oväntade eller skadliga prisfluktuationer. Gemensamt är att de har friare regler för sina placeringar än traditionella aktiefonder.

Hedgefonder innebär att fonderna får friare placeringsregler än traditionella fonder som tex en aktiefond. I dagens investeringsklimat är hedgefond förvaltare däremot mer benägna att använda säkringsmetoder och strategier för att maximera avkastningen istället för att minimera riskerna med investerarnas kapital. Hedgefonder, i likhet med andra kollektiva investeringsfonder, placerar investerarnas kapital i något som fondförvaltaren tror kommer att medföra en vinst för sina investerare. En hedgefond är ett sammanfattande begrepp för olika typer av specialfonder.

Placeringsstrategier i hedgefonderna

De finns i huvudsak 4 strategier som används av hedgefondförvaltarna: Hedgefonder använder ett brett spektrum av investeringsstrategier. De kan till exempel ta långa, korta och derivatpositioner i inhemska och internationella marknader de kan investera i den tillgång och säkerhet som de anser vara lämpligt. En del tar en större position än de har råd med – vilket kallas ”leverage”. Andra populära typer av hedgefonder är micro cap hedgefonder, fx hedgefonder. De använder metoder som blankning, belåning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning.

 • Lång och kort: Kvittning av marknadsrisker genom att satsa att vissa priser stiger och andra faller
 • Relativt värde: Jämföra värdet av en liknande tillgångar med syfte att köpa den billigare tillgången och ta mindre positioner av den dyrare
 • Investeringar: I samband med fusioner och förvärv. Tidningen Economist skriver i maj 2014 om flera Europeiska företag, utöver AstraZeneca och Pfizer, och  som det är stor sannolikhet att det blir många fler fusioner och förvärv i den närmsta framtiden.
  Läs artikeln här.
 • Trading strategier: Satsa på fluktuationer på råvarumarknaden, valutamarknaden eller avancerade finansiella instrument. 
 • High-frequency hedge fonder: är hedgefonder som satsar i att vara snabbare än alla andra och högfrekvenshandeln.

Risker med hedgefonder

Det finns olika typer av hedgefonder som har olika risknivåer. Hedgefonder räknas som en riskfylld investering och därför marknadsförs den här typen av investeringar som ett komplement till de traditionella fonderna. Många hedgefonder (där de flesta är privatägda partnerskap)  har aggressiva investeringsstrategier , vilket medför att hedgefonder tenderar att attrahera relativt rika , kunniga investerare som kan ta placeringsrisken. Det är framförallt män som brukar investera i hedgefonder vilket kan bero på att de är mer riskbenägna.

Men det finns också säkerhetshot och cyberkriminella som har attackerat hedgefonder där angriparna gick efter hedgefond s handelssystem, för att störa fondens handelsstrategi och skicka information om affärerna utanför företaget.

Regleringar av hedgefonder

Regleringen som sker inom EU (AIFMD) innebär högre kostnader.

Kritik mot hedgefonder – höga miniminivåer, höga avgifter & inlåsningsperioder

Hedgefonder brukade marknadsföra sig med att de kan ge avkastning även när världens aktiebörser sjunker i värde vilket är ett löfte som numera är svårt att infria. De är utformade för att få positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden, men ofta rör de sig inte i takt med de breda marknaderna.

Det framförs ofta kritik mot hedgefonder och att de skulle vara en del av skuggbanks sektorn men det är stora skillnader mellan vanliga banker och hedgefonder som varken behöver täcka upp daglig likviditet eller garantera avkastning på det investerade kapitalet.

Tidigare har fondförvaltarna marknadsfört absoluta avkastningskrav som skyddar investeringarna mot förluster – så kallad hedging. Investeringsstrategin har få begränsningar och handlar om belåning, blankning (sälja lånade aktier) och placera i olika derivat. Men hedgefonder som går dåligt brukar stängas eftersom de är prestationsbaserade för de som förvaltar fonden.

Under senare tid har hedgefonderna börjat marknadsföra sig med andra namn och flera förvaltare har börjat använda titeln ”alternative asset manager”. En del hedgefonder började kreativt använda nya begrepp som ”riskjusterad avkastning” och ”relativ” avkastning. Under 2011 när många bolag misslyckades var det flera som pratade om avkastning överhuvudtaget.

Är kvinnor bättre på att förvalta hedgefonder?

Eftersom fonderna generellt sett har gått dåligt har det varit mer lönsamt att ha en försiktig placeringsstrategi. En läsvärd artikel från Business Insider handlar om att kvinnliga managers för hedgefonder har bättre resultat än de manliga enligt en studie av Meredith Jones som arbetar på Rothstein Kass. Kvinnorna i studien hade 9.95%  avkastning mot männens 2,69% under 3:e kvartalet 2012.Anledningen kan vara att kvinnor inte är lika riskbenägna.

Svenska och nordiska hedgefonder

Nordic Hedge Index beräknas på ett antal nordiska hedgefoner och fungerar som en mätare för avkastningen av nordiska hedgefonder. I juni 2019 hade det gått bäst i Danmark följt av Sverige, Norge och Finland.  På årsbasis 2019 toppades listan av Alcur Select, HCP Focus Fund och Proxy Renewable Long Short. I maj toppades listan av Estlander & Partners Alpha följt av QQM Equity Hedge och Bodenholm.
Läs mer

Vilket är de bästa och mest kända hedgefonderna?

Under 2014 var det mycket publicitet kring ”gamfonder” som Paul Singers Elliott Management Corp som fick ett land som Argentina på fallrepet genom att köpa billiga skuldpapper och sedan dra det vidare i amerikanska domstolar. Läs mer här

Fonder som tjänat pengar på kollapsen av den portugisiska banken Banco Espírito Santo

 • Marshall Wace LLP grundat av Paul Marshall och Ian Wace.
 • TT International grundat av Tim Tacchi
 • Altair Investment Management

Algoritmiska hedgefonder och kvantfonder

Jag tror att alltmer hedgefonder kommer drivas algoritmisk med tekniker som machine learning och som bygger på kvantitativ finans. Alltfler hedgefonder kommer på sikt att drivas som kvantitativa hedgefonder där algoritmer konkurrerar mot varandra och man jobbar med kvantitativa strategier.

ETF fond istället för hedgefond?

Ett alternativ till en hedgefond är att investera i en ETF-fond som härmar en hedgefond till en betydligt lägre förvaltningskostnad.

Avgifter för hedgefonder

Den årliga förvaltningsavgiften ligger ofta kring 2 % av värdet på det förvaltade kapitalet. De flesta hedgefonder har också prestation och incitaments avgifter , vilket kan göra det betydligt dyrare att investera i en hedgefond än i en värdepappersfond eller ett OEIC .

Fördjupad läsning om hedgefonder

Om du vill läsa mer om den nordiska hedgefondsmarknaden rekommenderas webbplatsen http://www.hedgenordic.com. De har ett Nordiskt Hedge Fond Index (NHX) som är ett index från hedgefondernas förvaltare. Tyvärr rapporterar inte alla hedgefonder in till NHX.

En annan bra källa är http://www.hedgeweek.com

http://en.wikipedia.org/wiki/funding

Internationella organisationer för hedgefonder

Hedgefonder har stor koncentration till London, Luxemburg och New York men även i länder som Kanada, Indien, Singapore och på den europeiska kontinenten efterfrågas specifika hedgefonder.

Alternative Investment Management Association (AIMA) är en intresseorganisation för hedgefonder.

Hedgefonder som är baserade i Storbritannien regleras av Financial Services Authority.

Facebooktwitterredditmail