Global fond

Global fonder investerar på hela världsmarknaden och försöker sprida riskerna över olika regioner. Eftersom de kan sprida risken över flera länder och branscher minskas risken och de kan ha en placeringsinriktning så att de ligger nära världsindex.

Global fond

2011 års bästa globalfond enligt tidningen Privata affärer var: Morgan Stanley Global Brands.

Andra exempel på globala fonder