Generationsfonder

Generationsfonder vänder sig till sparare i en viss ålderskategori. Generationsfonderna innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pensionen. I takt med att du närmar dig pensionsåldern minskar man risken genom att successivt flytta pengarna från aktier till räntebärande värdepapper.

Senior People Using Technology

Det är till stor del PPM som har medfört att generationsfonder har blivit populära och det finns tex 80-tals fonder, 70-tals fonder etc beroende på vilket decennium man är född och ska spara.