Garantifond

En garantifond är en fond där värdet på fondandelen inte får sjunka under en angiven nivå.

garantifond

Risker med garantifonder
Själva namnet garantifond är kontroversiellt eftersom det är svårt att garantera pengar på en sjunkande marknad som det varit i många marknader under finanskrisen. Det finns också fonder som har ett datum som gäller för fonden och ifall man tar ut fonden innan dess så gäller inte garantin. Handelsbankens garantifond är ett exempel på fond som floppade och avkastningen uteblev. Läs artikel i DagensPS