Europafonder

Europafonder investerar i företag på de europeiska börserna och ofta sprider man ägandet till olika länder, branscher och företag. I Euroområdet ökade BNP med 2,5% under 2017 jämfört med 1.7% under 2016. Nettoexporten förbättrades medan konsumentköp minskade.

Europafond
Europafond

Utvecklingen på Europas fondmarknader var positiv under 2016 mycket beroende på att Europeiska centralbanken använt sig av kvantitativa lättnader på marknaden och många tror på fortsatt likviditetsstöd från ECB. Värderingarna ligger under de amerikanska och under de historiska snitten.