Blandfond och multiassets

Blandfonder har historiskt varit en mycket populär sparform. Blandfonder innehåller både aktier och räntebärande värdepapper och tanken är mindre risk och att fonden ska klara av olika svängningar. I en genomsnittlig blandfond är ungefär 60% av aktierna i företag som är baserade i Europa och USA. Vi tycker inte att blandfonder är en bra fondform eftersom de ofta är dyra och du kan själv välja en placering som innehåller både räntor och aktier och därmed slippa avgifterna.

Om du ska ha en blandfond är äldre blandfonder är bäst

Analysbolaget Morningstar har gjort en utredning kring olika blandfonder som visade att äldre blandfonder har bättre betyg än de nyare blandfonderna. En förklaring är att de nyare fonderna har högre avgifter än de gamla så kontrollera alltid fondavgiften.

Multiasset fond istället för en blandfond?

En variant på blandad fond är en multiasset fond där fondförvaltaren använder sig av olika tillgångsslag och alternativa tillgångar i sina portföljer som räntebärande tillgångar, aktier, hedgefonder och råvaror. Tanken är att man diversifierar sin investering med olika alternativa tillgångar och det går att ta olika risker beroende på hur mycket räntebärande tillgångar man har.  Ofta är det kapitalkrav på 100 000 på en multiasset fond.

Handelsbankens Multiasset fond och förvaltningsavgifterna…nja

Jag var själv inne i Handelsbanken i juni 2014 och fick rådet att satsa på deras Multi Asset och att förvaltningsavgiften var 1%. Väl hemma började jag läsa deras finstilta villkor och de har olika förvaltningsavgifter för olika fonder och deras fond med lägsta riskklass Multi Asset hade mycket riktigt en förvaltningsavgift på 1% men deras Multi Asset H hade även en avgift på 1.5%. Dessutom står det i deras finstilta broschyr att Avgifter för externt förvaltade fonder tillkommer utöver förvaltningsavgiften. Det innebär att en stor del av fondens avkastning går upp i avgifter.

Vem sköter förvaltningen av blandfonderna?

Det är förvaltaren av fonden som bestämmer dess inriktning. Ofta sägs det att förvaltningen är långsiktig och den här typen av fond är vanligast bland kvinnor.

Du kan spara stora pengar genom att mixa din egna fond!

Du kan göra din egna blandfond genom att blanda högräntekonton och aktier i Sverige, Europa och USA och därigenom slipper du fondavgifter. Om du vill ta mindre risk tar du en större andel räntekonton. Tänk på att det räntekonto du väljer ska ha insättningsgaranti så att du minimerar riskerna om kapitalförvaltaren skulle gå i konkurs eller komma i obestånd.

Risker med blandfonder

Det finns blandfonder som är riktigt dåliga men även de som går bra. Som investerare bör du alltid kontrollera fondens placeringsinriktning och hur fondens placeringsinriktning mellan räntepapper och aktier ser ut. Desto större andel aktier och mindre andel räntepapper desto högre risk.