Amerikafonder under Donald Trump

av | mars 3, 2018

Om Nordamerikafonder
Nordamerikafonder gick starkt under Obamas sista period och osäkerheten har ökat med Donald Trump som president. Här finns också en viktig faktor som hur dollarn utvecklas gentemot den svenska kronan. Det reella BNP ökade med 2,3% under 2017 jämfört med 1.5% under 2016. Arbetslösheten minskade till 4.1% i december 2017. Den amerikanska börsen har glädjerusat under Trumps första period och Dow Jones har passerat över 20 000 punkter.

Men hur kommer de amerikanska bolagen prestera på sikt?

Sedan slutet av andra världskriget har USA: s andel av världens BNP har sjunkit från nästan 30% till omkring 18%. Under samma period har Kinas andel av världens BNP nästan fyrdubblats, till omkring 16% (precis bakom USA) och framväxande marknader nu står för cirka 60% av den globala produktionen.

De politiska strömningarna både bland demokrater och republikaner går mot frihandelsavtal som Nafta och TTP. Donald Trump har lovat att göra mer satsningar på USA samtidigt med skattelättnader och stora satsningar på infrastruktur. 1 000 000 000 000 amerikanska dollar ska enligt Trum satsat på infrastruktur. Med en växelkurs på 8,86839305 kr/dollar motsvarar det svindlande 8 868 393 050 000 svenska kronor så ska du investera i nordamerika kan infrastrukturfonder vara ett bra alternativ – samtidigt är det få företag som äger infrastrukturen som gator, flygplatser, broar och vägar.

Marknaden har prisat in högre tillväxt de närmaste åren då PE-talen på 2017 års vinster för det breda S&P 500-indexet nått historiskt höga 17,2x viket ska jämföras mot 10- årssnittet på 14,0x. Den höga vinstmultipeln bygger på att analytikernas prognos på 12% vinstökning 2017 infrias – vilket är tveksamt.

Vill man investera i amerikanska småföretag (small cap) finns jämförelseindex som Russell 2000 Value Index.
Tillväxtbolag mäts i Russell 2000 growth index.

Facebooktwittergoogle_plusredditmail