Amerikafonder under Donald Trump

Av | februari 3, 2019


Vi förväntar oss en global tillväxt att sakta in nästa år, och USA: s tillväxt stabiliseras på en mycket högre nivå än andra regioner, även som effekterna av 2018: s finanspolitiska stimulans kommer blekna. Marknaderna är sårbara för risken att en nedgång är nära, även som vi ser den faktiska risken för en amerikansk recession som låg under 2019.
Blackrock december 2018

Om Nordamerikafonder

Det har varit en bull market i USA under 10-års tid vilket innebär att aktierna har ökat mer än någon annanstans och det kan vara en klok strategi att sprida sina risker gentemot andra ekonomier som Europa och Emerging markets under 2019.

Osäkerheten har ökat med Donald Trump som president och handelskrig. Här finns också en viktig faktor som hur dollarn utvecklas gentemot den svenska kronan.

Men hur kommer de amerikanska bolagen prestera på sikt?

Sedan slutet av andra världskriget har USA: s andel av världens BNP har sjunkit från nästan 30% till omkring 18%. Under samma period har Kinas andel av världens BNP nästan fyrdubblats, till omkring 16% (precis bakom USA) och framväxande marknader nu står för cirka 60% av den globala produktionen.

De politiska strömningarna både bland demokrater och republikaner går mot frihandelsavtal som stärkt världsekonomin som Nafta och TTP.

Fang-bolagen

De tekniska FANG-bolagen kommer gå bra på lång sikt men de har också politiska risker och för att de ska gå bra behöver också ekonomin utvecklas bra. FANG består av Facebook, Amazon, Netflix och Google.

Amerikanska småbolag

Vill man investera i amerikanska småföretag (small cap) finns jämförelseindex som Russell 2000 Value Index. Tillväxtbolag mäts i Russell 2000 growth index.

Facebooktwitterredditmail