Nyheter på fondmarknaden – vilka är de bästa fonderna?

Fonder - vilka är den bästa fonden

Vilken är den bästa fonden egentligen?

Hur placerar svenskarna i fonder?
Många svenskar placerar i Investeringssparkonton (ISK) pga skatteeffekten då man betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst.

Fondmarknaden – vilka fonder går bäst?

Bland de fonder som gått bäst under de 3 senaste åren finns många defensiva placeringar inom biotech, teknik och hälsofonder exempelvis JB EF Health Innovation, Danske Invest Denmark, DNB Nordic Technology, Carnegie Småbolagsfond. Trots lågkonjunkturen vill vi alltjämt investera i läkemedelsindustrin som inte är lika konjunkturberoende som andra fonder.

Det formella namnet på sparfonder är investeringsfond. En fond är en samling värdepapper exempelvis aktier eller obligationer där flera investerare har placerat sitt kapital. Fonder kan vara öppna eller slutna. En sluten fond innebär att fonden har ett begränsat antal andelar medan en öppen i princip kan ha ett obegränsat antal placerare. Att spara i en fond innebär att du köper andelar i fonden och tillsammans med de andra fondspararna blir delägare i denna. Fondens värde kan både öka och minska beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Tyvärr finns det många som inte ens vet vilka underliggande bolag fonderna investerar i och en undersökning beställd av Fondbolagens förening visar att 40% inte vet vilka fonder de har sparande i.

Affärsman i Italien

Tips fonder – trenden går mot ETF-fonder

Huge institutional investors, viewed as a group, have long underperformed the unsophisticated index-fund investor who simply sits tight for decades.
– Warren Buffett, Berkshire

Om man ska följa Warren Buffets råd bör man undvika aktivt förvaltande fonder och istället välja breda indexfonder med låga förvaltningskostnader. Undvik dyra aktivt förvaltande fonder och välj istället billigare indexfonder. Läs Bershires årsbokslut som innehåller rätt mycket visdom här.

Internationellt har passiva investringsprodukter som ETF-fonder varit mycket efterfrågade och dessa syftar till att följa och helst slå de olika index som används och de har lägre förvaltningskostnader. Enligt en rapport från Moody’s Investor Services som släpptes 2 februari 2017 skrev de att passivt förvaltade fonder kommer att ha mer tillgångar än aktiva fonder senast 2024Passiva investeringar, inklusive börshandlade fonder och indexfonder står för 28,5% av det förvaltade kapitalet i USA.

Under 2015 har det internationellt varit mycket stor efterfrågan på ETF-fonder som är valutasäkrade. Exempel på ETF-fonder är Blackrocks varumärke iShares. Läs mer om ETF-fonder

Fondportföljer – vad finns det för typer av fonder?

Det finns olika fondkategorier beroende på vad du vill investera i.
Man skiljer mellan akivt förvaltande fonder som kan ha olika placeringsinriktningar och risknivåer och index fonder som utgår från färdiga index. De fonder som utgår från breda index har fördelen att de ofta har mycket låga fondavgifter. Nobelpristagaren i ekonomi William F. Sharpes råd till sparare är att satsa på indexförvaltning och välja bort aktiv förvaltning.

Nya fonder som troligtvis kommer lanseras 

Eftersom vi kommer se nya tekniker kommer vi i framtiden med stor sannolikhet se nya typer av fonder som:

 • SpaceIndex fonder
 • DrönarIndex fonder
 • Robotics Index fonder
 • Cybersecurity fonder
 • Wearable fonder
 • 3D printing fonder
 • Nanoteknik fonder
 • SmartBuilding fonder
 • Virtual Reality fonder
 • Genetisk DNA fonder
 • Cleantech Index
 • Grön energi
Fondportfölj

Fondstrategier och aktuella fondstrategier

Olika portföljer spelar naturligtvis stor roll för hur lycksam och bra fonden presterar. Men glöm aldrig avgifterna och avkastningen. Läs hur fonden har gått och tänk på att avgifter på 2% varje år blir väldigt mycket efter 40 år. Det finns också köp och sälj avgifter som tär på avkastningen. Begreppet Total Expense Ratio är ett kostnadsmått som visar samtliga kostnader, exklusive courtaget, i en fond under ett år.

Fonder utan avgifter

En intressant fond är Avanzas indexfond som är en gratisfond som har noll kronor i avgift. Under det senaste året har den fonden fått mycket gratis reklam och fått många att följa efter och marknadsföra fonder utan avgifter som saknar ”aktiv” förvaltning. Tyvärr äter avgifterna upp en stor del av vinsten och därför är fonder som inte har några avgifter ett intressant alternativ. För förvaltarna är det riktigt pinsamt att de inte hade lyckats slå index. Statliga banken SBAB har också startat en aktieindexfond utan avgifter som de kallar SBAB Fri.  Det är flera andra som startat liknande fonder: SEB och Handelsbanken, Brummer & Partners, Scentia (insiderfonder).

Observera: att en  fond är avgiftsfria idag behöver inte betyda att de är avgiftsfria senare under året!

 • Hur har det gått historiskt?
  Jämför med index inom den branschen du tittar på. Det  finns fondindex exempelvis Morningstars fondindex som visar avkastningen  med jämförbara fonder. Ifall det svänger mycket från index indikerar det att fondförvaltaren är riskbenägen.
 • Vad har fonden för betyg hos de olika bolagen som värderar fonderna?
 • Vilken risk är du beredd att ta?
  En fond med hög risk kan också tappa pengar mycket fort. Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning.
 • Vilka bolag placerar fonden i och vilka affärsidéer har företagen?
 • Hur ser framtidsutsikterna ut?
 • Granska förvaltaren
  Vem är det som förvaltar fonden
  Hur aktiv är förvaltaren?
 • Hur ser fondavgifterna ut?
  Finns det någon fast avgift? Finns det några avgifter till förvaringsinstitutet? Utgår något prestationsbaserat arvode? Ett mått som visar samtliga kostnader i fonder är TER (Total Expense Ratio)

Premiepension och att välja PPM fonder

Genom införandet av premiepensionssystemet blev större delen av Sveriges befolkning fondsparare. Premiepensionen innebär att 2.5% av din lön och andra skattepliktiga ersättningar sätts av till denna del av pensionen. När du väljer vilka PPM fonder du ska ha se till att välja med omsorg och var inte rädd att plocka bort de fonder som inte presterar så bra. En bra PPM fond mix kan ge dig en betydligt bättre pension än om de misslyckas med att förvalta dina pensionspengar. Det finns ombud som kan hjälpa dig att förvalta din premiepension däremot är det inte tillåtet från 1:a december med datorstyrda massfondbyten.

Jag hittar inte de fonder som du skriver genom min bank

Gissningsvis marknadsför de olika bankerna i huvudsak sina egna fonder och därför kan det mycket väl vara så att du inte hittar någon av fonderna som jag skriver om via din bank. Själv har jag Nordea och dessa har ett begränsat antal fonder och jag har även fått frågor kring personer som har SEB som har svårt att hitta specifika fonder som jag nämner. En lösning kan tex vara att använda en nätmäklare eller distributör.  För att köpa andelar i någon fond öppnar man därmed konto hos någon av dess aktörer, alternativt använder det konto som man redan har hos någon av dem.

Bästa fond om fondsparande
Bästa fond

Kritik hur fonder marknadsförs

Aktiespararna har börjat att agera mot Swedbank som sålt dyra fonder med aktiv placering när det visat sig att Swedbanks fondbolag Robur knappast haft någon aktiv förvaltning men ändå tagit ut stora fondavgifter. Vad många inte är medvetna om är att en liten procentuell avgift snabbt gröper ut fondens vinstmarginaler.

Konsumentverket gjorde redan 2011 en utredning kring hur olika fondbolag marknadsför sig och myndigheten är kritiskt till framför allt två saker i bolagens marknadsföring.

 • Redovisning av tidigare uppnådd avkastning
 • Redovisning av riskinformation

Marknadsdomstolen kom med en dom 2010:31. I konsumentverkets utredning kritiserade de bla hur företagen använde ord som ”bästa” i sin marknadsföring. Utredningen ”Bästa fonden? en granskning av fondmarknadsföring” går att ladda ner här.

Trender vad människor söker på enligt Google Trends

När vi ser på sökningar som användare gör på Google ser man tydligt att intresseet för fonder som placeringsstrategi har minskat betydligt under senare år.